نرم افزار امور مشترکین شهرک های صنعتی

 

 

 

 

پنل مدیریت :

مدیریت واحد صنعتی :

مدیریت پروفایل واحدهای صنعتی (85 فیلد اطلاعاتی )

امکان بارگذاری نمونه امضا واحد صنعتی  و همچنین نسخه الکترونیکی قرارداد  

مدیریت اطلاعات  پرسنل واحدهای صنعتی (ثبت اطلاعات پرسنل واحد شامل اطلاعات شناسنامه ایی ، قرارداد ، محل سکونت ، و اطلاعات تماس و ... )

تنظیمات اطلاعات تماس برای هر واحد و امکان ثبت چندین شماره موبایل جهت دریافت اطلاع رسانی

مدیریت کاربران واحد های صنعتی و ایجاد حق دسترسی به واحدهای صنعتی

ثبت اتوماتیک تاریخچه تغییرات

ثبت بازخورد

مشاهده رویدادهای واحد صنعتی

پیامک های ارسال شده برای واحد صنعتی

ویرایش اطلاعات واحدهای صنعتی به صورت بارگذاری فایل اکسل

امور مالی :

ایجاد سال مالی

تنظیمات صدور قبوض برای هر سال مالی (تنظیم فرمول محاسبه بابت حق آب بها کنتورهای آب شرب و صنعتی ، ابونمان ، حق شارژ ، خدمات- فاضلاب بها (تنظیم ضرایب آلودگی COD/PH/TDS/TSS )

ایجاد قبض دوره ای آب براساس کارکرد کنتور و اعلان به واحدهای صنعتی ها

 ایجاد فرمول محاسبه حق شارژ شرکت ها و خدمات براساس متراژ و پارامترهای دیگر و همچنین امکان محاسبه حق شارژ به صورت پلکانی / تنظیم آبونمان برای هر واحد

تنظیم فرمول و مبلغ محاسبه آب بها به صورت مصرف پلکانی ، مصرف مجاز /مازاد ، مبلغ برای کنتورهای موقت ، تنظیم برای کنتورهای صنعتی و شرب به صورت مجزا ، تنظیم آبونمان مصرف آب براساس قطر انشعاب

 

 

 

 

 

مشاهده تراکنش های مالی

امکان دریافت خروجی اکسل از تراکنش های مالی براساس فیلتر های مختلف

امکان مشاهده ریز تراکنش های مالی

مشاهده بدهی واحد ها به صورت آنلاین و ارسال پیامک اطلاع رسانی بدهی به واحد طبق تنظیم قالب ارسال پیامک

امکان لغو مجوز خروج واحد های بدهکار

امکان مشاهده قبوض شارژ  ، آب بها ، دفع فاضلاب ، خدمات  و دریافت خروجی اکسل از هر کدام از قبوض

امکان اعمال تخفیف / جریمه بر روی کلیه قبوض صادر شده

امکان بازنگری و ویرایش قبوض صادر شده

ثبت بدهی / ثبت پرداخت / ثبت دریافت چک  برای هر واحد صنعتی و اطلاع رسانی پیامکی

بارگذاری دسته ایی به صورت فایل اکسل برای پرداخت ها / بدهی ها / چک های دریافتی

مدیریت انشعاب آب :

ثبت یک یا چندین انشعاب آب برای هر واحد صنعتی

ثبت تعویض کنتور و ریست کردن شماره کنتور

امکان ویرایش قبض آب و ویرایش مقدار مصرف مجاز و مازاد

امکان ثبت قرائت برای هر انشعاب از طریق ( پنل مدیریت / پنل مامور آب /  اپلیکیشن کنتور خوانی و خوداظهاری توسط واحد طبق بازه تاریخی مشخص شده جهت مهلت اعلام قرائت کنتور )

مدیریت قبوض خدمات :

ثبت قبض خدمات برای هر واحد صنعتی (عنوان خدمات / مقدار /مبلغ پایه / درصد مالیات / شرح )

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت دوره های صدور قبض :

امکان تعریف دوره صدور قبض به صورت تجمیعی  یا مجزا (شارژ ، اب بها و فاضلاب بها ، خدمات )

امکان ارسال پیامک لینک مشاهده قبض برای هر واحد صنعتی به صورت قبض کامل ، حق شارژ ، آب بهاء ، خدمات دفع فاضلاب

مدیریت مجوز خروج :

مشاهده لیست  برگه های خروج صادر شده توسط واحد های صنعتی

تنظیم صدور مجوز خروج (امکان یا عدم امکان صدور مجوز خروج امکان هزینه دار کردن مجوز خروج امکان تنظیم مهلت اعتبار مجوز خروج گزارشگیری از مجوزهای خروج صادر شده امکان لغو  صدور خروج )

مدیریت چک های دریافتی

ثبت دریافت چک /  تایید وصول چک / برگشت چک

امکان ارسال اطلاع رسانی پیامک دریافت چک / وصول چک / برگشت چک

تنظیم بازه های ارسال پیامک به صورت اتوماتیک برای اطلاع رسانی  تاریخ سررسید چک

مدیریت درخواست تخلیه نخاله

این فرایند شامل یک فرایند طبق تصویر زیر می باشد که در یک فایل جدا به صورت کامل توضیح داده شده است

مدیریت پیامک :

امکان ارسال پیامک گروهی به واحد های صنعتی (براساس گروهها ، فایل اکسل و درج شماره موبایل ) براساس شماره پیامک اختصاصی (خدماتی )

 

 

 

 

 مدیریت محتوا  :

ایجاد اخبار و اطلاع رسانی برای واحد های صنعتی

ارسال اطلاعیه های خصوصی و عمومی برای واحد های صنعتی

ایجاد صفحات با محتوای HTML در سامانه

امکان بارگذاری فایل های پیوست برای صفحات

مدیریت تیکت   :

مشاهده تیکت های ارسال شده توسط واحد های صنعتی

امکان پاسخگویی به تیکت های ارسالی

امکان پیوست مدارک به هر تیکت

پنل صنعتگر    :

                حق دسترسی به هر صنعتگر جهت دسترسی به پنل صنعتگر

                امکان مشاهده صورتحساب

                امکان مشاهده قبض آب ، حق شارژ ، خدمات به همراه جزئیات

                امکان خرید خدمات به صورت آنلاین

                امکان پرداخت صورتحساب مالی به صورت آنلاین با اتصال به انواع درگاههای بانکی

                  امکان درخواست مجوز خروج بار

                امکان مشاهده اخطاریه ، ابلاغیه  ، اطلاعیه

                امکان ثبت قرائت کنتور آب

                امکان ارسال درخواست و پیگیری درخواست  

                ایجاد صفحه  اختصاصی معرفی شرکت جهت  بازدیدکنندگان

                معرفی محصولات  و خدمات شرکت به بازدیدکنندگان

                امکان ثبت واگذاری و اجاره واحد

                نمایش موقعیت جغرافیایی شرکت بر روی نقشه

 

 

 

پنل کارجو     :

 کاریابی و نمایش موقعیت های شغلی فعال در شرکت

امکان ثبت نام کارجویان و ایجاد بانک اطلاعاتی کارجویان

نمایش موقعیت های شغلی به کارجو متناسب با رزومه کارجو و امکان ارسال  رزومه به شرکت

 

پنل حراست      :

 

امکان تایید یا عدم تایید خروج بار طبق کدرهگیری و بارکد تولید  شده

امکان گزارشگیری از لیست مجوزهای صادر شده

 امکان ارسال گزارش و تیکت  به مدیریت

امکان تایید یا عدم تایید خروج بار طبق کدرهگیری و بارکد تولید  شده

امکان گزارشگیری از لیست مجوزهای صادر شده

 امکان ارسال گزارش و تیکت  به مدیریت